Vierka je detská psychologička, ktorá sa venuje predo všetkým deťom, ktoré majú problémy s rečou, ale aj sústredením či pozornosťou. Rozprávali sme sa o veľmi zaujímavom prepojení sluchu a mozgu. O tom, že za pomoci sluchu sa dá opravovať mozgový softvér ale aj hardvér. Témou boli okrem INPP hlavne sluchové terapeutické metódy ako Tomatis® a Johansenova individualizovaná auditívna sluchová stimulácia (JIAS). Veľmi zaujímavé ako môže sluch vplývať na poruchy ako ADHD, ADD a možno aj poruchu autistického spektra.

Spomínané odkazy:
Vierku nájdete na: balans.help

Zo života ľudí
Zo života ľudí
005 - Vierka Lutherová - detská psychologička
Loading
/
005 – Vierka Lutherová – detská psychologička
Tagged on: